1click2beauty

T-Zone Skincare Spot Zapping Gel 暗瘡啫喱15ML

Regular price HK$99.00
Regular price Sale price HK$99.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

 

琴日出咗黎同位朋友食飯,對上一次見佢已經係成月前。我見到佢,即問佢係咪做咗咩facial,點解塊面靚咗咁多。佢本身暗瘡肌,所以左右兩邊面成日出一D又大又紅嘅暗瘡。佢話佢搵到枝又平又work嘅暗瘡gel。用咗一個月原本D 暗瘡退咗超多⚠️⚠️⚠️

主要成分:
✅茶樹
✅金縷梅
✅水楊酸
✅B3

天然抗菌茶樹、金縷梅以同水楊酸都係常用以治療暗瘡成分,以抗菌、抗發炎的特性情,可以滲入毛孔以溶解油脂,趕走暗瘡黑頭。

呢枝gel嘅。配方可在短短🌟四個小時內快速瞄準並對抗暗瘡、斑點和黑頭🌟。

上網search下呢枝gel嘅資料,有唔小人都有share 用前用後嘅相!!!真係超大對比😱😱重點佢呢枝價錢超級平!!!!😈😈