Skip to product information
1 of 1

1click2beauty

FERGIO BELLARO 肉毒桿菌功效顏面精華

Regular price HK$179.00
Regular price Sale price HK$179.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

歐洲護膚品界頗有名氣,具有肉毒桿菌功效嘅面部精華!呢款間中都會有客會點名代購😊😊實驗結果,85%嘅測試者表示用完,效果有如起美容院進行肉毒桿菌治療嘅視覺效果😈😈😈

佢入面係採用咗植物來源活性成分-Linefill ,透過增加脂肪組織脂質積累,令因衰老而失去彈性嘅面部區域變得更加豐盈。

主要功效:
✅立即產生提升效果
✅撫平皺紋
✅均勻膚色,美白
✅使肌膚光滑柔軟
✅填充皺紋

主要成分:
🌱芝麻籽
🌱維生素 E
🌱維生素A
🌱維他命C
🌱覆盆子果萃取
🌱甜杏仁油

實驗結果 *:
🌟100% - 視覺上填充皺紋
🌟85% - 提供如在salon進行肉毒桿菌治療後視覺效果
🌟100% - 滋潤肌膚
🌟80% - 立即產生提升效果
🌟100% - 皮膚看起來年輕
🌟100%-視覺上延緩皮膚老化過程。

呢款仲包含多種維生素,增強皮膚的抗氧化和抗衰老防禦能力。特別係⚠️維他命A(視黃醇)係醫學公認最有效對抗皺紋和痤瘡既成分黎。主要促進細胞增生,同時激發膠原蛋白生成。呢個係醫學界公認一個超級有效強勁既抗衰老成分,明顯有效可以減退皺紋。大家上網搵搵retinyl 就知佢係醫學界既文章同埋有好多報告佢減退皺紋好勁!👍🏻👍🏻